ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR


Bu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Site Kullanım Koşulları, Gizlilik Bildirimi, Hizmet Koşulları, Ön Bilgilendirme Formu, İptal İade Formu) oluşan işbu Gümrük TV Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Erdem İLBEYİ Medya Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri – (Lojistik Network) ticari unvanıyla, Piri Reis Mh. 2281 Sk. No: 5 A3 blok D:13 Esenyurt/ İSTANBUL adresinde bulunan (Bundan böyle kısaca “Lojistik Network” olarak anılacaktır), www.lojistiknetwork.com.tr sitesine işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

Lojistik Network : Erdem İLBEYİ Medya Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari unvanıyla www.lojistiknetwork.com.tr adresinde faaliyet gösteren internet sitesini, Site : www.lojistiknetwork.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarına bağlı olarak oluşan web siteleri ve bu siteler ile bağlantılı olarak oluşturulan hizmetlerin sunulduğu mecraları, Hizmetler : Site içerisinde Üyelerin üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra sunulan çeşitli faaliyetlerden e-ticaret yoluyla satın alabilecekleri bilgi, danışmanlık, insan kaynakları, eğitim ve network hizmetleri gibi uygulamaların ve verilen hizmetlerin tamamını veya bir bölümünü, Sisteme Erişim Araçları : Üyenin, Hizmetlere erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola, şifre ve telefon tanımlama şifresi gibi yalnızca üye tarafından bilinen bilgilerini, Üye/Üyeler : Siteye Lojistik Network tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Lojistik Network tarafından üyeliği onaylanan, Sitede sunulan Hizmetler’ den işbu Sözleşmede belirtilen koşullar ve satın aldıkları paketler dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel, Bireysel veya Kurumsal kişiyi/kişileri, Üye Hesabı Yönetim Sayfası : Üyenin yalnızca Sisteme Erişim Araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu bilgilerine ulaşmasını sağlayan, kendisine ait profil sayfasını ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üyeye yönelik olarak Lojistik Network tarafından Sitede mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkindir.

Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Lojistik Network tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

a) Üye olmak isteyen kişinin Siteye üye olmak için Sitenin ilgili bölümünden gerekli bilgileri girmesi, başvuru onaylama prosedürünü tamamlaması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yapılması ve Lojistik Network tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Üyelik Sistemi

o www.lojistiknetwork.com.tr üyesi kendisinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre'ye sahip olur. o 'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez. o 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. www.lojistiknetwork.com.tr, şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumlu değildir. o Kullanıcının üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem www.lojistiknetwork.com.tr’ ye 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır. o Üyeler, Siteye ücretsiz olarak üye olurlar. Üyeler, özgeçmiş (CV) oluşturabilir ve sitede sunulan sosyal medya uygulamalarında faydalanabilirler. Üyeler, Sitede CV’lerinin yayınlanmasına onay vermişlerdir. Kişisel bilgi edinme, araştırma, eğitim ve reklam kapsamında Lojistik Network’de sunulan hizmetlerden satın alabileceklerdir. o Üyeler, sahibi veya yöneticisi oldukları şirketleri ‘firma ekle’ menüsünden gerekli bilgileri doldurarak siteye ücretsiz olarak ekleyebilirler. Siteye eklenen firmaların profillerinin yönetiminden profili oluşturan üye sorumludur. Ancak profili oluşturan üyenin şirket sahibi/ortağı veya yöneticisi olmadığının veya ticari profil oluşturulurken verilen bilgilerin sahte, yanıltıcı ve aldatıcı olduğunun Lojistik Network tarafından resen veya bir şikayet sonucunda tespit edilmesi durumunda, söz konusu şirket profili dondurulur. Bir şikayet başvurusu yapıldığında Lojistik Network şikayete ilişkin gerekli incelemeleri yapar. Şikayetin haklı bulunması durumunda söz konusu profil iptal edilir. Lojistik Network’ün söz konusu şirket profilini yöneten şikayete edilen üyeye herhangi bir bildirim yapma zorunluluğu yoktur. Şikayetlerin değerlendirilmesi, kabul edilmesi, red edilmesi ve şikayetin değerlendirilmesi neticesinde doğacak sonuçlar, site üzerinde yer alan ‘Lojistik Network Nedir?’ sekmesinde yer almaktadır. Söz konusu kurallarda bir değişiklik veya revize yapılması durumunda Lojistik Network tarafından üyelere bildirimde bulunulur.

Üyeler, ücretli olarak sunulan hizmetlerden tamamını veya tercihen bir bölümünü satın alabileceklerdir. Bu durumda her hizmete ilişkin detayları içeren bir yan sözleşme kurulacaktır.
o Üyeler, Lojistik Network’ün yazılı onayı olmadan, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarını ve de yükümlülüklerini, hiçbir şekilde başka herhangi bir gerçek ve tüzel kişiye/kişilere devir, temlik, ciro edemez; ve benzeri şekilde veremez. o Üyelerin Site üzerinde kendileri ve/veya satın aldıkları her hangi bir hizmete ilişkin yayınladığı bilgilerden, ses ve görüntülerden, bu bilgilerin gerçekliğinden ve/veya yanlışlığından ve/veya suç teşkil etmesinden Lojistik Network sorumlu değildir; hukuki ve cezai ve sair her türlü sorumluluk Üyeye aittir. Üyelerin site yükledikleri, bilgi, belge, fotoğraf, video veya buna benzer diğer yüklenebilen dosyalardan üye sorumludur. Söz konusu yüklemelerin Anayasa ve diğer konuların suç olarak tanımladığı herhangi bir fiilin konusunu oluşturması durumunda yetkili makamlarca talep edilen tüm bilgi ve belgeler söz konusu makamlara teslim edilir. Lojistik Network’ün söz konusu fiilden dolayı maddi manevi uğradığı veya uğrayacağı ceza, müeyyide ve yaptırımların tazmini için hukuk yoluna başvurma hakkı saklıdır.
o Lojistik Network’e üye olan kişiler ve kurumsal üyeler, Lojistik Network’de bulunan kişisel iletişim adreslerine Email, SMS ve telefon ile Ticari Elektronik İletilerin gönderilmesine izin vermiş olurlar. Ticari Elektronik İletilerin gönderilmesini reddetmek üyenin en tabi hakkıdır. Bu konuda onay anlamına gelecek irade beyanı ve reddetme hakkının nasıl kullanılacağı sözleşmenin en sonunda Ticari Elektronik İletiler başlığı altında aktarılacaktır.

o Lojistk Network’e üye olan kişiler ve kişisel bilgilerini kullansalar dahi kurumsal bir kimlik altında üye olan kişiler, üyelik işlemlerinin tamamlamak için veya Dış Ticaret İnsan Kaynakları bölümünde yer alan iş ve işçi buluşturma faaliyetlerinden yararlanmak için Lojistik Network internet adresinde yer alan kişisel bilgilerinin Lojistik Network’ün kendi ticari faaliyetlerini ölçmek, istatistikler oluşturmak, sektörel analizler yapmak, dış ticaret hizmetleri piyasası ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere işlemesine ve anonimleştirmesine, Dış Ticaret İnsan Kaynakları kapsamında iş ve işçi bulma faaliyetleri amacıyla kurumsal üyeler ile paylaşılmasına izin vermiş olur. Bu izne istinaden kişisel verilerin korunmasından Lojistik Network sorumludur. Üyelerin kişisel bilgilerine Yasal olmayan ve beklenmedik bir biçimde erişim olması ve tespit edilmesi durumunda, bu durum vakit kaybetmeden Lojistik Network internet sitesinde yayınlanarak üyeler haberdar edilecek ve konu yetkili makamlara iletilecektir. Kişisel verilerinin işlenmemesini ve paylaşılmamasını istemek üyenin en tabi hakkıdır. Bu konuda verilecek ‘açık rıza’ metni ve reddetme hakkının nasıl kullanılacağı sözleşmenin en sonunda Kişisel Veriler başlığı altında aktarılacaktır.

c) Üyelik hak ve yetkilerinden yararlanabilmek için, Lojistik Network tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Lojistik Network tarafından işbu Sözleşme’nin 5.1 maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin başka bir kullanıcı adı ile dahi olsa Siteye kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Üye olmaları sonucunu doğurmayacaktır. Lojistik Network tarafından kayıt yaptıran kişinin üyeliği daha önce süresiz veya geçici olarak iptal edilmiş bir kişi olduğunu tespit edildiğinde ettiğinde bu kişinin Üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirime gerek duyulmadan iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken ve sitedeki hizmetlerden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuatlara uygun hareket edeceğini, 4.maddenin a ve b fıkralarında belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmesi durumlarında, Lojistik Network’ün Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Lojistik Network’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini ve Lojistik Network’e herhangi bir sorumluluk yöneltilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üyelerin, Lojistik Network tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır.
Üyelerin, Sisteme Giriş Araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Lojistik Network’ün doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Üyeler, Lojistik Network’ün izni dışında, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanını yayınlanmasını, kopyalanmasını, dağıtılmasını ve işlenmesini sağlayacak herhangi program vs. otomatik yazılım veya manuel bir program kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Lojistik Network ve Lojistik Network Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Lojistik Network doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

e) Üyenin gerek işbu sözleşmenin 5.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birine, gerek sözleşmenin diğer maddelerinde belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birine, gerekse ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Lojistik Network işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan, tazminatsız olarak derhal tek taraflı olarak fesh edebilir, Üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.

Lojistik Network aynı zamanda üyeler tarafından sunulan ticari ürün ve hizmetlerin alıcılarla buluştuğu bir pazar yeridir. Üyelerin ticari olarak alıcılara sundukları mal ve hizmetlerin din ve vicdan özgürlüğünü zedeleyici, toplum kin, nefret ve bölücülüğe sevk eden, anayasa ve diğer kanunlarda açıkça suç olarak tarif edilen adli ve hukuku edimlerim konusunu oluşturması durumları dışında kalan durumlarda Lojistik Network’ün bir denetimi söz konusu değildir. Denetim mekanizması şikayete bağlı olarak hareket edebileceği gibi resen de çalıştırılabilmektedir. Lojistik Network üzerinde gerçekleşecek ticari hareketlerden doğacak olumlu yada olumsuz sonuçlardan Lojistik Network sorumlu tutulamaz. Lojistik Network yalnızca ticaret yapılabilecek sanal bir alan sağlamaktadır. Ancak üyeler, söz konusu ticari hareketlerden doğacak sonuçların yargı mercilerine yansıması durumunda yetkili merciler tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri gerekli yargı mercilerine ileteceğini bilmektedir. Bu iletim konusunda Lojistik Network maddi yada manevi bir yükümlülük altına sokulamaz.

5.2. LOJİSTİK NETWORK’ÜN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Lojistik Network internet sitesinde sunulan hizmetleri, paylaşılan videoları ve içerikleri, talepleri ve üyelerin sunduğu ticari hizmetleri, üyelerin sisteme yükledikleri yorumları, bilgileri, ve Lojistik Network tarafından siteye eklenen içerikleri üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Lojistik Network, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Lojistik Network’ün talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Lojistik Network tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Lojistik Network tarafından yapılabilir. Lojistik Network tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

b) Lojistik Network, üyeler tarafından sisteme eklenen bilgilerde, yayınlarda, ilanlarla vb. site’nin işleyişine, genel kurallara, yürürlükte bulunan ilgili hukuki mevzuata, ahlak kurallarına, yasal düzenlemelere ve ticari kurallara, ticari dürüstlüğe aykırı olan ve/veya haksız rekabet yaratabilecek; tehdit, hakaret vb. ifadelerle, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgileri istediği zaman ve şekilde herhangi bir ihbar yapmadan ücreti ödenmiş olsa dahi erişimden kaldırabilir. Söz konusu sebepler doğrultusunda yorum ve bilgilerin erişimden kaldırılması ve kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda, üye hiçbir itirazda, tazminat, üyelik ücret iadesi ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Lojistik Network, site içerisinde ortaya konulan hizmetler üzerinde Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Lojistik Network tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Lojistik Network tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından üyelere duyurulur ve kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

d) Lojistik Network gerek gördüğünde, sitede yayınlamak suretiyle hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya sair koşullarla sağlayabilir. Sitede yeni şartların yayınlanmasından itibaren söz konusu hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan üyelere de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır. Ancak bir hizmet sözleşmesi kapsamında satın alınmış paket veya ürünler söz konusu olduğunda söz konusu ürün veya paketin süresi bitene kadar mevcut paket ve ürün şartları geçerli olacaktır.

e) Lojistik Network, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u(“KVKK”) çerçevesinde, bütün üyelerin bilgilerini yeterli koruma ile saklamakla yükümlüdür. Ancak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ‘alenileşmiş’ türde kişisel verilerin Lojistik Network tarafından saklanması korunması söz konusu değildir. Bu tipte verilerin paylaşılmasından, işlenmesinden Lojistik Network sorumlu tutulamayacağı gibi işlenme ve paylaşılma konularına ilişkin bilgi de talep edilemez.

f) Veri Sorumlusu ve Aydınlatma Yükümlülüğü

Yukarıda anlatılan veriler içinden saklaması ve korunması gerekli olan kişisel verilere dair Veri Sorumlusu Lojistik Network’tür.

Elde edilen kişisel veriler, Lojistik Network’ün kendi ticari faaliyetlerini ölçmek, arttırmak, üyelere yönelik avantajlı hizmetler sunacak farklı işletmeler ile birlikte kampanyalar düzenlemek, istatistikler oluşturmak, sektörel analizler yapmak, dış ticaret hizmetleri piyasası ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere işlenebilir ve anonimleştirilebilir, Dış Ticaret İnsan Kaynakları modülü aracılığıyla iş ve işçi bulma faaliyetleri kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Üye, iş bu sözleşmeye imza atması ile Lojistik Network ‘e KVKK anlamında gerekli onamı verdiğini ve bu sözleşmenin veri işlemek için sözleşmesel bir temel oluşturduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel veriler üyelerin kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri aracılığıyla kullanacakları profil sayfalarında oluşacak datalardan elde edilmektedir. Yanlış, eksik, hatalı ve bilerek saptırılmış verilerden dolayı Lojistik Network sorumlu tutulamaz.

Üye, Lojistik Network’e başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu gibi durumlarda kişisel verilerin üçüncü kişilere bildirilmesinin isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. Üye’nin kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini anonimleştirmesi talep etmesi sözleşmesel koşulların üye açısından devamını imkansız hale getireceğinden bu durumda Lojistik Network sözleşmeyi tek taraflı, tazminatsız ve derhal feshetmesi anlamına gelecektir.

6. HİZMETLER


Lojistik Network, sitede verilen hizmetler temelinde ve onlardan bağımsız olarak kendi insiyatifi doğrultusunda sitede duyurmak ve uygulamaya açmak suretiyle yeni hizmetler sağlayabilir.

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

Lojistik Network, üyelere ait gizli bilgileri, işbu sözleşmede ve ilgili yasal mevzuatta aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandıramaz. Lojistik Network, özel nitelikli kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Lojistik Network’ün gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Lojistik Network’ün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu gibi durumların varlığı halinde üyelere bilgi verilerek ve vakit kaybetmeden yetkili merciler haberdar edilecektir.

8. DİĞER HÜKÜMLER
8.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


a) Site’nin (Marka, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Lojistik Network’ün telif haklarına tabi çalışmalar) Lojistik Network’e ait ve/veya Lojistik Network tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetleri, Lojistik Network bilgilerini ve Lojistik Network’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Lojistik Network’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Lojistik Network’ün telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Lojistik Network, Lojistik Network Hizmetleri, Lojistik Network bilgileri, Lojistik Network telif haklarına tabi çalışmaları, Lojistik Network ticari markaları, Lojistik Network ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE ÜCRET, YÜRÜRLÜK VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme temelinde üyelik ücretsizdir. Bu yüzden Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, üyenin üyeliğini iptal etmek istemesine kadar olan süre ile sözleşme devam eder. Üyenin üyeliğini iptal etmek istemesi halinde iş bu sözleşme yan sözleşmeler ile birlikte yedi iş günü içerisinde sona erdirilir. Yan sözleşmelere dair yapılması gereken ödemeler ve maddi yükler alınan hizmete ilişkin kurulan hizmet sözleşmesinde ayrıca belirtilir.

10. SÖZLESMENİN FESHİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
10.1 Sözleşmenin Feshi


a) Üyeler, herhangi bir gerekçe göstermeden veya bir cezai şarta muhatap olmadan üyelik sözleşmesini, sözleşme süresi içinde her zaman feshetme hakkına sahiptir. Yan sözlemeler de bulunan şartlar gereği yapılması gereken ödemeler, cezai durumlar ve feshi önleyici durumlar saklıdır.
b) Lojistik Network’ün sözleşme koşullarında bir değişiklik yapması durumunda ve üyenin yapılan değişikliğe istinaden üyelik hizmetlerinden ve diğer yan sözleşmelerde belirtilen hizmetlerden yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde üye sözleşmeyi feshedebilir.
c) Lojistik Network, üyenin gerek işbu sözleşmede, gerekse ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca, böyle bir halde Lojistik Network’ün her türlü zarar ve ziyanlarının tazminini talep etme hakları saklıdır.
10.2 Fesih Bildirimi

a) Üyelerin, fesih bildirimini yazılı olarak veya email şeklinde, Lojistik Network tarafından iş bu sözleşmede belirtilen e-mail adresine veya Lojistik Network ‘ün açık adresine bildirmeleri yeterlidir.
b) Lojistik Network fesih talebini kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirir.

11.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Lojistik Network, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üye bu hususu şimdiden kayıtsız şartsız bildiğini ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

13. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Lojistik Network, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumluluk yüklenemez. Bu ve bunun gibi durumlar, Lojistik Network için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Lojistik Network’ten herhangi bir nam altında talepte bulunulamayacaktır. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, darbe, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ve Lojistik Network’ün kontrolünde olamayan başkaca sebepler, Lojistik Network’ün gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Lojistik Network’ün makul kontrolü haricinde gelişen ve Lojistik Network’ün gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

14. LOJİSTİK NETWORK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Lojistik Network’ün kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ayrıca ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, ses kaydı, görüntü kaydı ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

16. Ticari ve Elektronik İletiler

Olumlu İrade Beyanı

ONAY
İş bu sözleşme kapsamında belirtilen durumlar için tarafıma ‘Ticari Elektronik İleti’ gönderilmesini onaylıyorum.

RED
Bu madde kapsamında tarafınıza gönderilmek istenen Ticari Elektronik İletileri red@lojistiknetwork.com.tr adresine mail göndererek reddedebilirsiniz.

17. Kişisel Veriler

Açık Rıza


İş bu sözleşme kapsamında belirtilen hususlar çerçevesinde Kişisel verilerimin işlenmesinde bir sakınca olmadığını belirtirim. Sözleşeme kapsamında kişisel verilerimin belirtildiği şekilde işlenmesine, anonimleştirilmesine ve paylaşılmasına ilişkin rızam olduğunu beyan ederim.

RED

Söz konusu beyanınıza istinaden Kişisel verilerinizin paylaşılması, anonimleştirilmesi ve paylaşılmasını istememeniz durumunda red@lojistiknetwork.com.tr email adresine mail göndererek reddedebilirsiniz.

LOJİSTİK İŞ ÇEVRESİNİN BULUŞMA NOKTASI

ÜYE GİRİŞ YAP
veya
HIZLI MENÜ
SEKTÖRLER